Địa chỉ: https://lazaloshop.com. Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 972 619 438
Fax: (84.4)
Email: lazaloshop@gmail.com