Rượu Macallan Rare Cask seri 1824 dòng cao cấp

6.900.000

Rượu Macallan Rare Cask là một sản phẩm cao cấp thuộc seri 1824.
Xuất xứ: Scotland, hàng nhập tại Nhật Bản.

Rượu Macallan Rare Cask seri 1824 dòng cao cấp

6.900.000