Thuốc lá Caster 5 của Đức.

680.000

Thuốc lá Caster 5 hàng Germany. Giá bán 1 cây gồm 10 gói. Xuất xứ: Germany.

Thuốc lá Caster 5 của Đức.

680.000