Thuốc lá Winston Caster 5 Nhật.

Gọi ngay: 0972619438

Thuốc lá Winston Caster 5 Nhật xịn 100%.

Giá bán 1 cây gồm 10 gói. Có 2 loại: Winston Caster 5 bao cứng và Winston Caster 5 bao mềm.

Thương hiệu SP: Winston Caster.

Xuất xứ: Nhật Bản.

Thuốc lá Winston Caster 5 Nhật.

Gọi ngay: 0972619438