Rượu Hibiki 30 năm của Nhật Bản

Gọi ngay: 0972619438

Rượu Hibiki 30 năm.
Dung tích: 700 ml.
Nồng độ: 43% Alc.
Xuất xứ: Nhật Bản.

Rượu Hibiki 30 năm của Nhật Bản

Gọi ngay: 0972619438